Vad är ett skyddsrum?


-Ja vad är ett skyddsrum? Det är helt enkelt ett skyddande utrymme för oss människor i Sverige, som vi kan vistas i fall det blir krig eller farliga bränder eller gas utsläpp.
Redan i fred kan du ta reda på var närmaste skyddsrum är och hur du tar dig dit. Kontakta din kommun eller räddningsverket om du vill veta mer.

Om Sverige skulle hotas av krig måste var och en hjälpa till att göra i ordning sitt skyddsrum och det måste kunna var i bruk inom 48h.

Skyddsrummen är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat så att det kan skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum finns oftast i källaren på vanliga lägenhetshus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg. Skyddsrummen skall vara utformade så, att de kan användas för andra ändamål i fredstid. Ofta är de förråd eller garage. Fredsanvändningen får inte vara mer komplicerad än att skyddsrummet kan ställas i ordning inom två dygn.