Skyddsrumsrenoveringar

Vi arbetar idag bl.a med skyddsrumsrenoveringar, det innebär att vi iordningställer de krav som finns på skyddsrum efter ni har haft en besiktning.

Var 10:onde år måste det göras en så kallad skyddsrumsbesiktning, då allt i skyddsrummet så som luftkanaler, materialet m.m gårs igenom. Om besiktningsmannen upptäcker brister i samband med besiktningen, måste fastighetsägaren se till att åtgälda dessa brister omgående. Om fastighetsägaren inte gör detta, kan MSB besluta om ett vitesföreläggande.

Man besiktar vad som måste finnas i ett skyddsrum och i vilket skick det är, besiktningsmannen anmäler sedan till fastighetsägaren, fastigehetsägaren få då ett protokoll på vad som måste åtgäldas. Då kommer vi in och hjälper er att iordningställat skyddsrummen efter vad som står i protokollet.

Fastighetsägaren är skyldig att underhålla skyddsrummet så att det kan fungera i händelse av krig. Enligt lag om civilt försvar 6 kap 12 § åligger det ägaren av en fastighet med skyddsrum att underhålla skyddsrummet och dess utrustning. Med underhåll menas att man ser till att skyddsrummet bibehåller den standard det hade då det var nybyggt eller den standard det fått med anledning av olika moderniseringar.

Allmän information om skyddsrum kan du få hos Räddningsverket. Bestämmelser om skyddsrum finns i Lagen om civilt försvar.