Miljöplan och kvalitets policy

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall JKSB bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder

Kvalitet är företagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

Vårt miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett miljövänligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.  Vi erbjuda en god och säker arbetsmiljö där det är säkerställt att personalen är rätt utbildad och att det finns lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.

Type alternative text here ....