Affärsidé

Är att skapa den bästa renoveringen/konstruktioner för dig som kund och era skyddsrum. Vi prioriterar hög kvalité och vill bygga en optimala konstructioner för skyddsrummet. Affärsidén innebär att JKSBe prioriterar kvalitet samt helhetstänkande i utformningen.

Genom JKSB´s kontaktnät av underleverantörer och underentreprenörer befäster vi vår position som ett stabilt och oberoende företag på Sveriges skyddsrumsmarknad.
Vi styrs av önskemålen om ännu bättre konstruktioner, som håller ännu längre och som gör driften och underhåll av fastigheterna ännu enklare och billigare, alltså optimala lösningar för varje enskilda projekt.